Dieta lecznicza stosowana głównie z zalecenia lekarza, przed zabiegami operacyjnymi i w trakcie rekonwalescencji. Często stosowana również (choć w nieco innej formie) w pierwszym okresie po założeniu aparatu ortodontycznego.

Pozostałe diety