Wypełnij tylko te pola które uważasz, że Cię dotyczą.

Wywiad żywieniowy zdrowotny

Informacje dotyczące dostaw cateringu

Główne nawyki żywieniowe

Analiza stylu życia

Obecny sposób żywienia (godziny i przykłady posiłków)

Preferencje żywieniowe

Zbożowe

Mięso

Ryby

Warzywa

Owoce

Mleczne i jaja

Inne

informacja o wysokości dopłaty zostanie przekazana drogą e-mail

 

Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/i o cateringu dietetycznym (prosimy o zaznaczenie)

OŚWIADCZENIE

Wypełnienie i przesłanie wywiadu żywieniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SZTUKA JEDZENIA w celu przygotowania diety zgodnie z moimi preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi, a także w celu sporządzenia ewentualnej umowy. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są prawdziwe.