Powinna być stosowana po wystąpieniu objawów alergii pokarmowej. Jest jedyną formą leczenia przyczynowego. Opiera się na stałym lub okresowym wykluczeniu z jadłospisu szkodliwych lub źle tolerowanych składników pokarmowych (określonych wykonywanymi testami w gabinecie lekarskim), z jednoczesnym wprowadzeniem w ich miejsce składników zastępczych, o równoważnych wartościach odżywczych.

Pozostałe diety